Τέχνη, αμφισβήτηση της εξουσίας και ελευθερία της έκφρασης στην Κυπριακή Δημοκρατία