Πώς να ξανασκεφτούμε το Κυπριακό: Αρχίζοντας από το τέλος