Η δύσκολη πορεία της δημοκρατίας και οι νέες προκλήσεις