«Εκπαιδευτικοί – Διαμορφωτές της Αλλαγής» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Συνεργασία του Ιδρύματος Universitas (Universitas Foundation) και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου