ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Αστικός σχεδιασμός και αναπλάσεις: η περίπτωση του παλαιού πυρήνα Στροβόλου